DigiCare är en app som förenklar och förbättrar kontakten mellan anhöriga, seniorer och personal inom omsorg – och därigenom ger ökad delaktighet, trygghet och kvalitet.

Appen är användarvänlig och enkel och fungerar både i mobilen och på surfplatta (iPhone/iPad och Android) Inloggning sker enkelt och säkert med Bankid. För personal finns även ett webbgränssnitt.

Anhöriga och senioren får tillgång till relevant information, kommunikationsvägar och tjänster. Utförare får ett effektivare arbetssätt, bättre ekonomi i verksamheten samt höjd servicenivå och kundnöjdhet.

Appen ersätter inte det personliga mötet med senioren utan syftar tvärtom till att det ska bli större möjligheter till mer kvalitativ tid.

Genom sin moduluppbyggnad kan DigiCare användas antingen som ett rent informationsverktyg eller som ett komplett anhörig- och brukarstöd.

Mer om projektet

Till extern hemsida

Dela det här projektet