Att få en app godkänd i Apple App Store och Google Play

In Instruktion by Max Flodén1 Comment

Hur gör man för att få sin app godkänd i App Store och Google Play? Vilka krav ställs och hur går processen till?

När din app har laddats upp i App Store och Google Play påbörjas godkännande-/review-processen och din app ska granskas och godkännas innan den görs tillgänglig för allmänheten. Normalt tar det allt ifrån några timmar till några dagar innan du får ett svar.

Godkännandeprocessen kan ibland kännas lite godtycklig. Att inte bli godkänd direkt är inte ovanligt. Ofta räcker det med att besvara frågor kring hur appen fungerar, ibland kan man behöva ändra något i appen och ladda upp en ny version.

Generellt sett är Apple hårdare än Google vad gäller regler och godkännande. Ett undantag är spel och gambling där tvärtom Google har lite hårdare regler.

Varje ny version som laddas upp ska godkänns. Det betyder att du kan få nedslag på något som passerat i en tidigare version. Om det beror på att tidigare person som granskat din app missat detta, att den nya granskaren gör en annan bedömning eller om regelverket ändrats kan ibland vara lite svårt att veta.

En bra idé kan vara att läsa igenom Apples respektive Googles guidelines tidigt så att du minskar risken att behöva göra omfattande ändringar i en färdig app.

Observera att dessa guidelines ändras till och från, så något som kanske hade godkänts när du påbörjade ditt projekt har ändrats när du väl är färdig och laddar upp din app.

Länkar:
Apple App Store Review Guidelines
Google Play Developer Content Policy

Lycka till!

Photo by Andrea Piacquadio / Pexels

Comments

  1. La lecture de votre article a été très agréable.
    Maitilde Waldon Friedland

Leave a Comment